חנוכה 2017 – מחירים:


מחירים ומסלולים

שם המסלולעד השעה 13:00עד השעה 15:00
מסלול רגיל880 ש”ח 

 1040 ש”ח

מסלול רובוטיקה1980 ש”ח

מסלול רחפנים3200 ש”ח

ימים בודדים240 ש”ח

290 ש”ח

 

Share