מהלך יום בקייטנה ולו”ז לדוגמה


מהלך היום :

לו”ז לדוגמה:

2.8קבוצה 1קבוצה 2קבוצה 3קבוצה 4
9:00-10:00סככה – קבלת הילדים וחלוקה לקבוצות
10:00-11:00קרב מגענהיגה בגיפיםסדנת חד אופן ושיווי משקלטניס
11:00-12:00נהיגה בגיפיםקרב מגעטניססדנת חד אופן ושיווי משקל
12:00-13:00ארוחת צהריים
13:00-14:00סלטות לבור ספוגיםסדנת חד אופן ושיווי משקלנהיגה בגיפיםקרב מגע
14:00-15:00סדנת חד אופן ושיווי משקלסלטות לבור ספוגיםקרב מגעמשחקי כדור

פרטים נוספים

Share