ניווט תמונות סביב רבדים


שם המשחק: שטח סביב רבדים ע”פ תמונות 

סוג המסלול: זהה לכולם – כל השחקנים יקבלו את אותו המסלול לפי הסדר המוצג

 

שם התחנהרמזיםמשימות
עידן אופן
 • הגיעו למקום שבתמונה מטה: 
   
 
בריכת מים ראשונה
 • הגיעו למקום בו צולמה התמונה מטה 
   
 
פניה ימינה ושער
 • הגיעו לשער שבתמונה 
   
 
צינור חשוף 4
 • הגיעו למיקום בו צולמה התמונה מטה 
   
 
רכבת – מתחת לגשר
 • הגיעו למיקום בתמונה 
   
 • הגיעו למיקום בתמונה 
   
 • הגיעו למיקום בתמונה 
   
 
מעיין
 • הגיעו למיקום בתמונה 
   
 • הגיעו למיקום בתמונה 
   
 
מנהרה
 • הגיעו למיקום בו צולמה התמונות מטה 
   
 • הגיעו למיקום בו צולמה התמונות מטה 
   
 
הגשר הלבן
 • הגיעו למיקום בו צולמה התמונות מטה 
   
 • הגיעו למיקום בו צולמה התמונות מטה 
   
 • הגיעו לגשר הלבן 
   
 
בריכה גדולה
 • הגיעו לסימון האפור ע”ג הצילום 
   
 • הגיעו לתמונה מטה 
   
 • הגיעו לתמונה מטה 
   
 
הבית הכחול
 • הגיעו לבית הכחול 
   
 • הגיעו לבית הכחול 
Share