תקנון קייטנת עולם הכושר


תקנון קייטנת עולם הכושר

בכדי להבטיח את מקום ילדיכם בקייטנה יש להסדיר את התשלום.

ביטחון ובטיחות
כל פעילויות הקייטנה כפופות להוראות הבטיחות והביטחון של משרד החינוך
ההשתתפות בפעילות בכפוף לתקנון ההרשמה וחתימה על הצהרת בריאות על ידי ההורים (בדף
ההרשמה).
להנהלת הקייטנה שמורה הזכות לשינויים ו/או תוספות לתכניות, בהתאם לנסיבות.
אבידות – אין ההנהלה אחראית בכל צורה שהיא עבור אובדן ו/או נזק שייגרמו לפרטי הציוד האישיים.

נהלי ביטול ותשלום
דמי הרשמה בסך 300 שקלים.

נרשם שיבטל את הרשמתו יחויב בדמי רישום כמפורט להלן, שיחושבו לפי מועד בקשת הביטול:
– בתוך 14 ימים ממועד ההרשמה ועד 14 ימי עבודה לפני פתיחת מחזור הקייטנה: דמי ביטול בסך 5% מעלות הקייטנה או 100 ש”ח, הנמוך מביניהם.
(ב) החל מ-14 ימי עבודה ועד 3 ימי עבודה לפני פתיחת מחזור הקייטנה: דמי ביטול בסך 300 ש”ח (בנוסף לדמי הרישום אשר לא יוחזרו). מועד ביטול זה תקף גם להרשמה לתקופות קצרות מתוך מחזור קייטנה.
(ג) החל מ-3 ימי עבודה לפני תחילת הקייטנה ובמהלך הקייטנה: הנהלת הקייטנה מאפשרת לבטל את ההרשמה גם במהלך תקופת הקייטנה. במקרה כזה יחויב הנרשם בדמי ביטול בשיעור של עלות שבוע קלנדרי מפעילות הקייטנה (בתוספת לדמי הרישום). הביטול יכנס לתוקף בתחילת השבוע שלאחר השבוע בו נמסרה הודעת הביטול.
לא ניתן לקבל החזר כספי בגין הודעות ביטול רטרואקטיביות שאינן עומדות בהוראות אלה.
לא ניתן לקבל החזר כספי עבור היעדרות מימי פעילות בודדים או ביטול הסעות במהלך הקייטנה.
היעדרות בגין מחלה: לא תזוכה בהחזר כספי אלא אם כן הוגשה בקשה בכתב, בצירוף אישור רפואי על 7 ימי מחלה רצופים לפחות, והבקשה הוגשה בתוך 10 ימים ממועד סיום הקייטנה.

הפסקת פעילות
קייטנת עולם הכושר או למדריכים מטעמו, אשר הינם האחראים לקייטנה, שמורה הזכות ונתונה הסמכות למנוע המשך השתתפותו של הקייטן בקייטנה אשר סיכן/ה את שלומו בטחונו ו/או סיכן את שלומם וביטחונם של המשתתפים האחרים ו/או הפר את ההוראות המקובלות לגבי השתתפותו בקייטנה ו/או פגע בהנאתו של קייטן אחר בקייטנה. בנסיבות אלו יחוייב 70% ממחיר הקייטנה.

ביטול במקרה קורונה

לאור תקופת הקורונה ניתן לבטל את הרישום לקייטנה בכל שלב עד יומיים לפני תחילתה ולקבל החזר מלא (מלבד 2% עמלת ביטול)
במקרה של פרוץ מלחמה או מגיפה במועדי הפעילות, הנהלת הקייטנה תפעל ע”פ הנחיית פיקוד העורף ו/או משרד הבריאות והוראות הקב”טים העירוניים. במידה ותידרש על ידי הגורמים המוסמכים לחדול מפעילות, הנהלת הקייטנה תזכה את לקוחותיה על הימים בהם לא התקיימה פעילות בלבד. חשוב לציין שבהעדר הנחייה מפורשת של פיקוד העורף, הקייטנה תמשיך לפעול כרגיל תוך שמירה על קירבה למרחבים מוגנים. במקרה כזה, הורים שיבחרו לא לשלוח את ילדיהם, חרף אישור הפעילות מפיקוד העורף, לא יזוכו בגין ימי היעדרות יזומים מטעמם.
הנהלת הקייטנה אינה מזכה על ימי היעדרות יזומים מצד הלקוח. אנו שומרים על נהלי משרד הבריאות ומשרד החינוך, במידה וילדיכם נדבק בקורונה במהלך הקייטנה לא יהיה לכם כל טענה כלפי מנהלי הקייטנה או נציגים מטעמה.

צילום הילדים
הריני מאשר/ת לקייטנת עולם הכושר לעשות כל שימוש בתמונה/ות שלי ו/או של בני/בתי, בין לשימוש פנימי לצורכי פרסומים פנימיים של עולם הכושר ובין לשימוש ציבורי – מסחרי בתפוצה ארצית, לרבות בפרסומות מסחריות של פעילות עולם הכושר בעצמה ו/או במסגרת שיתוף פעולה שלה עם כל גורם שהוא וללא כל הגבלה במספר השימושים בתמונה.
ידוע לי, כי לא אהיה זכאי/ת לכל תמורה בגין השימוש בתמונה/ות על ידי עולם הכושר ו/או מי מטעמה ועולם הכושר לא תדרש לקבל את הסכמתי לכל שימוש בתמונה מלבד הסכמה מפורשת, כוללנית וגורפת זו.
כמו כן, ידוע לי כי זכויות היוצרים של התמונות הנן של עולם הכושר וכל שימוש אשר ייעשה בתמונות ויניב פירות הינו של עולם הכושר בלבד ולפיכך אין ולא תהינה לי כל דרישות כספיות או אחרות כלפי עולם הכושר בקשר לזכויותיה ושימושיה בתמונות שלי או של בני/בתי.

מדיניות פרטיות

בהשארת פרטים אני מאשר\ת את קבלת הודעות sms ומיילים

מילוי טופס זה הינו תחליף לחתימתך!

פתיחת הקייטנה ומסלוליה מותנת במינימום נרשמים!

לו”ז הקייטנה נתון לשינויים.

מסלול רחפנים ורובוטיקה

במסלול הרחפנים והרובוטיקה הילדים בונים רחפן \ רובוט, משלב השלדה ואינם לוקחים את הרחפן איתם בסוף הפעילות

בברכה.
לוטם
מנהל הקייטנה

היי צריכים עזרה?
close
Agent

אנחנו כאן בכדי לעזור הקליקו בכדי להתחיל צ'אט

Agent avatar

שירות לקוחות

לוטם

Online
close

לוטםמנהל

היי שלום אפשר לעזור ? 00.00 tick
Send
Powered by ⚡ bytii.cloud