Whatsapp Icon
הירשמו לקבלת פרטים

  השם שלך
  האימייל שלך
  הטלפון שלך
  Loader Image

  עבור תשלום מקדמה דני ואלי פרוהוף


  עבור תשלום מקדמה דני ואלי פרוהוף

  700.00

  מחזור א' – מסלול התעמלות (3-14.7)(מעולים לכיתה ב'), מחזור ב' – מסלול התעמלות (17-28.7)(מעולים לכיתה ב')
  מחזור א' – מסלול רגיל (3-14.7)(מעולים לגן חובה), מחזור ב' – מסלול רגיל (17-28.7)(מעולים לגן חובה)
  קטגוריה: